Krążnik tarczowy

3-108(133) x L -1(2)-dk x S x A

(w/g PN-ISO 1537:1997; PN/M-46606:2010)

Przeznaczenie:

Krążniki tarczowe przeznaczone są do montażu w trasach taśmociągowych. Stosuje się je jako krążniki unoszące taśmę bez ładunku; jako tzw. krążniki dolne.