Przegubowy zestaw krążników gładkich górnych

(trójkrążnikowy)

Przeznaczenie:

Przegubowe zestawy krążników górnych standardowo stosowane są w wydajnych przenośnikach materiałów sypkich; przede wszystkim w kopalniach odkrywkowych, cementowniach, itp.