SYSTEM OZNACZEŃ KRĄŻNIKÓW w/g PN-ISO 1537:1997; PN/M-46606:2010Krążniki

TYPY KRĄŻNIKÓW:

 1. Krążniki GŁADKIE
 2. Krążniki GŁADKIE Z WYKŁADZINĄ AMORTYZUJĄCĄ
 3. Krążniki TARCZOWE Z TARCZAMI Z MATERIAŁÓW SPRĘŻYSTYCH I Z  DYSTANSAMI SZTYWNYMI
 4. Krążniki PIERŚCIENIOWE Z PIERŚCIENIAMI Z MATERIAŁÓW SPRĘŻYSTYCH

Krążniki gładkie

ODMIANY KRĄŻNIKÓW

 1. krążniki O OSIACH ZE ZWYKŁYMI KOŃCÓWKAMI
 2. krążniki O OSIACH Z OSADZENIEM
Krążniki pierścieniowe

Krążniki tarczowe

SPOSÓB BUDOWY OZNACZENIA KRĄŻNIKA

Pełne oznaczenie krążnika powinno zawierać następujące dane:

 • część słowną KRĄŻNIK,
 • SYMBOL TYPU krążnika,
 • ŚREDNICĘ I DŁUGOŚĆ (D x L) w mm
 • SYMBOL ODMIANY krążnika
 • ŚREDNICĘ KOŃCÓWKI OSI, DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ ŚCIĘCIA
 • (dk x A x S) w mm
NUMER NORMY

Skrócone oznaczenie krążnika nie zawiera symbolu odmiany oraz średnicy końcówki osi i szerokości ścięcia.
Krążnik gładki(1) o średnicy D=89 mm i długości płaszcza L=500mm, z końcówką osi zwykłą (1) o długości dk=20mm, długości ścięcia A=9mm i szerokości ścięcia S=14mm oznaczymy:

KRĄŻNIK 1-89 x 500-1-20 x 9 x 14  (w/g PN-ISO 1537:1997; PN/M-46606:2010

lub w wersji skróconej

KRĄŻNIK 1-89 X 500  w/g PN-ISO 1537:1997; PN/M-46606:2010