Krążnik pierścieniowy

4-159 x L -1(2)-dk x S

(w/g PN-ISO 1537:1997; PN/M-46606:2010)

Przeznaczenie:

Krążniki pierścieniowe przeznaczone są do montażu w trasach taśmociągowych. Stosuje się je jako tzw. krążniki górne w miejscach, gdzie przenoszony ładunek dynamicznie działa na przenośnik( uderzenia, wibracje, drgania, itp.) mogąc uszkodzić łożyska krążników i konstrukcję przenośnika.