Krążnik pierścieniowy

4-108(133) x L -1(2)-dk x S x A

(w/g PN-ISO 1537:1997; PN/M-46606:2010)

 

Przeznaczenie:

Krążniki pierścieniowe przeznaczone są do montażu w trasach taśmociągowych. Stosuje się je jako tzw. krążniki górne w miejscach, gdzie przenoszony ładunek dynamicznie działa na przenośnik ( uderzenia, wibracje, drgania, itp.) mogąc uszkodzić łożyska krążników i konstrukcję przenośnika