KRAK-OLD Zawidów wykonuje konstrukcje stalowe o ciężarze jednostkowym do 8 Mg i długości nie przekraczającej 12 000 mm. Zakład z powodzeniem realizuje dostawy m.in.:

  •  pontonów i elementów wsporczych do ciągów przenośników,
  •  zespołów zasypowych kopalń tłucznia kamiennego,
  •  wielkogabarytowych palet z profili zimnogiętych,
  •  i innych na podstawie dokumentacji zlecającego lub własnej

 

Odbiorcami konstrukcji są najczęściej:

  • kopalnie węgla brunatnego i kamiennego, soli, piasków, kamienia,
  • elewatory, porty morskie i rzeczne, cementownie, huty,
  • elewatory, rozmaite magazyny, centra logistyczne i hurtownie.

 

Kadra, doświadczenie poparte Świadectwem Kwalifikacyjnym Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach są gwarancją należytego i terminowego wykonania zleceń. Prace wykonujemy zarówno z materiałów własnych jak i z powierzonych.