Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest produkcja, sprzedaż i wszelkiego rodzaju usługi w zakresie:

 maszyn i urządzeń budowlanych (nożyce, giętarki do prefabrykacji prętów stalowych, mieszarko-betoniarki o pojemności: 150, 250, 350 litrów do wszelkiego rodzaju zapraw mokrych i suchych) ;

 urządzeń transportu wewnątrz zakładowego (wózki platformowe, pojemniki samowyładowcze);

 elementów urządzeń transportowych dla przemysłu wydobywczego i górnictwa (krążniki, rolki do przenośników taśmowych oraz konstrukcje wsporcze do zestawów krążnikowych, zestawy krążnikowe dla górnictwa odkrywkowego);

 części zamiennych do w/w urządzeń.

Ponadto: 

 realizujemy zamówienia na jednostkowe urządzenia i konstrukcje stalowe wg dokumentacji zamawiającego;

 wykonujemy usługi w zakresie obróbki skrawaniem, przeróbki plastycznej (gilotyny g=13 mm, prasy 25÷250 Mg, krawędziarki mechaniczne);

 realizujemy wszelkiego rodzaju roboty ślusarsko-spawalnicze;

 

 Udzielamy gwarancji, wystawiamy  świadectwo zgodności. Stosujemy materiały atestowane. Załączamy niektóre listy referencyjne i poświadczenia o należytym i terminowym wykonaniu prac.

 Odbiorcami naszych wyrobów są m.in kopalnie węgla brunatnego i kamiennego, soli , piasków, kamienia, elektrownie, port morskie i rzeczne, hurtownie, cukrownie, cementownie, elewatory, huty…..