Firma posiada 50-letnią tradycję w zakresie budowy jak również remontu maszyn budowlanych, produkcji części oraz kompletnych podzespołów.  Części wykonywane są zarówno z powierzonej dokumentacji, jak również na podstawie dostarczonych wzorów (dokumentacja zostanie stworzona przez naszych konstruktorów).  Gwarantujemy wymaganą jakość oraz terminowe wykonanie.

Nasze wyposażenie techniczne umożliwia wykonanie prac tokarskich dla elementów typu tarcza o Ø= 850 mm, natomiast wałków o Ø = 630 mm oraz długości L=2000 mm w tym: 

 na automatach OSN - Ø = 630 mm lub L= 1000 mm i wadze G<500kg;

 na kopiarkach - Ø = 500 mm lub L = 1000 mm i wadze G<500 kg;

elementów typu tarcza o Ø ma<850 mm i wadze G<500 kg;

el. typu wałek o Ø ma<630 mm lub długości L< 2100mm i wadze G<500 kg.


W zakresie wiercenia oraz roztaczania otworów:

 na wiertarkach - Ø = 63 mm,

 na wiertarko- frezarkach ( w tym OSN )- Ø< 500 mm w detalach o gabarytach do  1500 x 1500 x 1200 mm i wadze G<500 kg.

W zakresie frezowania oraz innych rodzajów obróbki wiórowej obejmują: 

 frezowanie płaszczyzn 1500 x 1500 x 1200 mm i wadze G<500 kg,

 frezowanie obwiedniowe uzębień o module m<8, Ø 800 mm , wysokość h =500 mm i wadze G<500 kg;

 cięcie na piłach taśmowych - Ø = 300 mm,

 dłutowanie max wysokość h = 100 mm,

 szlifowanie w kłach Ø = 250 mm 1 = 1000 mm,

 płaszczyzn 250 x 500 mm,

 bezkłowe Ø = 75 mm 1 = 500 mm.

W zakresie obróbki bezwiórowej, możemy zaoferować: 

 obróbka plastyczna na prasach:
- hydraulicznych o nacisku P = 40 Mg,
- mimośrodowych do P =250 Mg;

 obróbka plastyczna na prasach krawędziowych do grubości blachy g = 3mm przy 1 = 3000 mm ( przy wzrastającej grubości blachy długość gięcia zmniejsza się)

 zwijanie rur przy g do 4 mm 1=2000 przy g 5-15 mm 1=I500 mm ,

 cięcie na gilotynach do g = 13 mm przy 1 = 2800 mm,

 cięcie na nożycach młoteczkowych blach o g = 4 mm.

Wykonujemy również: 

 prace spawalnicze w atmosferze CO2 i mieszankach argonowych

 cięcie palnikiem acetylenowo- tlenowym na przecinarce automatycznej, przy wykorzystaniu szablonów kształtowych,

pomiary niewyważenia krążników na wyważarce SCHENCK